Педагогічна лабораторія

  2021
   З метою підвищення рівня цифрової грамотності та кіберобізнаності, розвитку та удосконалення цифрових навичок у коледжі було проведено з 1 по 30 листопада Місяць цифрової грамотності в межах національного проєкту Дія. Цифрова освіта Міністерства цифрової трансформації.

   У рамках проведення Місяця цифрової грамотності запроваджено заходи:
- ознайомлення працівників закладу освіти з можливостями платформи Дія.Цифрова освіта https://osvita.diia.gov.ua/;
  - ознайомлення педагогічних працівників та здобувачів освіти з функціоналом Всеукраїнської Школи Онлайн (https://lms.e-school.net.ua ), здійснення реєстрації на зазначеному ресурсі;
- перегляд освітніх серіалів, розміщених на порталі Дія.Цифрова освіта, зокрема:

- Основи кібергігієни https://osvita.diia.gov.ua/courses/cyber-hygiene
- Кіберняні https://osvita.diia.gov.ua/courses/cybernanny
- Обережно! Кібершахраї https://osvita.diia.gov.ua/courses/attentioncyber-fraudsters
- Серіал для батьків «Безпека дітей в інтернеті» https://osvita.diia.gov.ua/courses/serial-dlya-batkiv-onlayn-bezpekaditey
- Як громаді стати цифровою https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-communities
- Електронний підпис https://osvita.diia.gov.ua/courses/digitalsignature

   Викладачі та працівники коледжу склали національні тести з цифрової грамотності Цифрограм для вчителів та Цифрограм 1.0 і показали високий та середній рівні цифрової грамотності.
  Також, щоб навчальний процес став більш захопливим і ефективним, викладачі переглянули освітні серіали про інновації в навчанні, застосовування онлайн-інструментів під час змішаного та дистанційного навчання, пройшли тестування, успішно завершили базовий курс та отримали відповідні сертифікати.
 
Що таке сталий розвиток? Яка має бути освіта задля сталого розвитку? Як застосовувати педагогіку емпауерменту задля сталого розвитку? Якими шляхами та методами краще залучати студентів до стійкого розвитку? Як мотивувати студентів та залучати їх до активних дій? Як сформувати у молоді навички та цінності необхідні для сталого майбутнього? Чи можливі партнерство та синергія в освіті?
  Відповіді на ці та інші питання викладачі коледжу отримали під час участі 18-21 жовтня у Всеукраїнському освітянському онлайн-марафоні «Сталий розвиток: від освіти до світу».

Протягом марафону педагоги також отримали:

 - вправи та інструменти для впровадження сталого розвитку в закладах освіти;
 - знання, які допоможуть побудувати стале майбутнє;
 - корисні матеріали для роботи сучасного викладача і формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь,
    визначених      частиною першою статті 12 Закону України "Про освіту";

   Освіта має бути одним з найбільших рушіїв змін у суспільстві. Освіта для сталого розвитку трансформує роль педагога. Самої передачі знань та ознайомлення з інформацією стає недостатньо; освітяни мають створювати умови, в яких студенти зможуть набувати знання самостійно та отримувати практичний досвід застосування цих знань. Студенти мають не просто пасивно сприймати знання, а вміти їх відшукувати, опановувати, аналізувати та ставити до них запитання. Вони мають навчитися висвітлювати та відстоювати свою точку зору, вміти приймати власні рішення та застосовувати отримані знання у своєму реальному житті.
  
    Проєкт USAID “Економічна підтримка Східної України” та Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля підписали грантову угоду “Підтримка дистанційного навчання для СНУ ім. В.Даля” з метою організації більш ефективного та цікавого освітнього процесу в режимі дистанційного навчання.
      50 викладачів університету та коледжу взяли участь у двомісячному навчальному тренінгу «Базовий курс з Adobe Premiere Pro».
  Під час навчання викладачі використовували обладнання та програмне забезпечення для відеоконференцій та запису, яке було отримано у рамках зазначеного гранту. Відтепер викладачі мають навички монтажу відеоконтенту, які застосовуватимуть при створенні професійних відеоматеріалів навчального та профорієнтаційного характеру.
       5 жовтня відбулась онлайн зустріч грантодавців проєкту "Підтримка дистанційного навчання СНУ 
 ім.В.Даля" з прямими бенефіціарами - викладачами та студентами університету та коледжу.
  Під час зустрічі обговорювалися питання ефективності наданого обладнання під час дистанційного навчання.
 Обидві сторони зійшлись в одному: дистанційне навчання за допомогою наданого обладнання та програмного забезпечення проходить зручно і високоякісно, а система в цілому – зрозуміла й прозора.
 
  З метою інтеграції в інформаційно-освітнє середовище Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля та підвищення якості навчання й активності студентів в межах освітнього процесу, 16 вересня відбувся семінар для викладачів коледжу на тему: «Впровадження системи LMS Moodle в педагогічну практику коледжу».
   На семінарі було розглянуто основні засади створення електронного курсу дисципліни у системі Moodle для змішаного та дистанційного навчання. А також розглянуті основні положення академічної доброчесності при роботі у системі Moodle.
 

 Україною ратифіковано основні міжнародні документи у сфері забезпечення прав людей з інвалідністю, згідно зі світовими стандартами освіти, соціального захисту та охорони здоров’я. Стаття 24 Конвенції ООН про права людей з інвалідністю, визначає обов’язок держави щодо реалізації інклюзивної моделі освіти. Інклюзивна модель освіти передбачає отримання освіти учнями або студентами з інвалідністю або з особливими освітніми потребами, в умовах коли вони навчаються в освітньому середовищі за місцем свого проживання.
 10 квітня відбулась Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Освітній практикум: безбар'єрне освітнє середовище для дітей з особливими освітніми потребами». Викладачі коледжу. взяли участь у роботі та обговоренні тем конференції.

  Мета конференції:

 розкрити особливості створення безбар’єрного середовища закладу освіти, для адаптації людей з інвалідністю в умовах освітнього середовища;
- сформувати поняття інклюзивного освітнього середовища, підвисити рівень обізнаності з питань інклюзії, розуміння переваг та розвитку позитивного ставлення до впровадження інклюзивної освіти;
- надати методичну допомогу педагогічним працівникам щодо організації надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг;
- проаналізувати досвід роботи педагогів-практиків, експертів, що працюють з людьми з особливими освітніми потребами та надати конкретні поради щодо роботи з ними.
  
  Викладачі нашого коледжу взяли участь у двомісячному навчальному тренінгу «Базовий курс з Adobe Premiere Pro», який відбувся в рамках гранту «Підтримка дистанційного навчання для Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля» за підтримки проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України», з метою організації більш ефективного та цікавого освітнього процесу в режимі дистанційного навчання.
  Внаслідок дії обмежувальних заходів для запобігання розповсюдження захворювання на COVID-19 заняття проходили в онлайн-режимі у поєднанні з виконанням завдань на освітній платформі.
   Під час навчання викладачі використовували обладнання та програмне забезпечення для відеоконференцій та запису, яке коледж отримав у рамках зазначеного гранту. Відтепер викладачі мають навички монтажу відеоконтенту, які застосовуватимуть при створенні професійних відеоматеріалів навчального та профорієнтаційного характеру. Проведене навчання спрямовано на підвищення цифрової компетентності викладачів, а також якості створених ними після тренінгу відеоматеріалів. 
  
З 1 по 5 березня проходив Всеукраїнський освітній онлайн-марафон «Толерантна освіта – запорука здорового суспільства» в якому прийняли участь викладачі коледжу.
   Мета марафону:
- розширити знання про права людини;
- дати педагогічним працівникам інструменти створення у закладі освіти спільноти, де кожен відчуватиме себе рівним, цінним та захищеним;
- окреслити основні перепони в побудові толерантного середовища та навчити педагогічних працівників знаходити дієві шляхи профілактики та розв’язання конфліктних ситуацій.
Для ґрунтовного та всебічного висвітлення кожної теми марафону на викладачів чекали: 5 днів онлайн-трансляції, 7 цікавих та актуальних тем, 13 кваліфікованих профільних фахівців, які поділились своїм досвідом з учасниками заходу й надали інструменти для створення толерантної та захищеної спільноти у закладі освіти.
Викладачі мали змогу ставити питання, вступати в дискусії з доповідачами та висловлювати свою думку.
  По закінченню на всіх чекали проходження тестування та завантаження корисних матеріалів від спікерів (навчальний посібник, презентації та відео).
   Таким чином, викладачі сформували:
- вміння формувати безпечне новітнє освітнє середовище;
- вміння виявляти та долати бар’єри у процесі навчання студентів з особливими освітніми потребами;
- здатність знаходити нові творчі підходи до вирішення професійних завдань в інклюзивному освітньому середовищі;
- володіння знаннями про нормативно-правове забезпечення належної організації роботи закладу освіти із запобігання та протидії булінгу;
- компетентність в організації інклюзивного освітнього середовища.
 
«Немає жодної галузі математики,
якою б абстрактною вона не була,
що коли-небудь не виявиться
застосовною для явищ дійсного світу».
                            М.І. Лобачевский.

 12 лютого викладач Францен Ю.А. в гр. ОП-ФБС-19 провела відкрите заняття з математики на тему: «Об’ємний світ».
  Тема «Об’єми» дуже важлива не лише в геометрії. Вона має тісний зв’язок з практичною діяльністю людини та іншими науками, зокрема і з тими, основи яких вивчаються і в школі.
  За 10-12 днів студенти групи об’єдналися в творчі групи зі своїм спікером:  історичну, хімічну, фізико-астрономічну, біолого - екологічну, географічну, трудового навчання, побутову, фізкультури, образотворчого мистецтва та креслення. Кожна група отримала завдання: дізнатися, яке відношення до об’ємів має дисципліна, що відповідає назві групи, і знайти найсуттєвіше, найцікавіше та за допомогою презентації на основі прикладів повідомити про це на занятті.
   Після захисту своїх проектів творчі групи отримали високі оцінки. Для перевірки засвоєння матеріалу в кінці заняття студенти виконали тест.
Досвід роботи з методу проектів показав, що студенти можуть виступати активними учасниками процесу створення проекту, виробляти свій власний погляд на інформацію, визначати мету й задачі, шукати шляхи їхнього рішення. У процесі спільної діяльності під час роботи над проектом у студентів формуються такі якості, як уміння працювати в колективі, брати відповідальність за вибір, рішення, розділяти відповідальність, аналізувати результати діяльності, підкоряти свій темперамент, характер, час інтересам спільної справи.
 
    За грантом “Підтримка дистанційного навчання для Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля” наш коледж отримав нове обладнання - ноутбук для покращення організації дистанційного навчання. На ноутбук встановлено ліцензійне системне та спеціалізоване програмне забезпечення для обробки відео.
 
     Це покращить організацію надання дистанційної освіти, поліпшить якість проведення відео-конференцій та онлайн-занять. Також викладачі зможуть самі створювати якісний конкурентоспроможний навчальний медіа-контент, що зробить дистанційне навчання більш привабливим для здобувачів освіти, підвищить цифрову компетентність усіх учасників освітнього процесу.
     Також в рамках гранту проводилось навчання викладачів коледжу і університету роботі на сучасному обладнанні та монтажу відеоматеріалів для створення відеоконтенту. За результатами підсумкового тестування учасники отримають сертифікати.
  І вже 18 січня, за допомогою отриманого ноутбука, викладач Францен Ю.А. провела зі студентами групи ІПЗ-АКТ-20 онлайн заняття-консультацію з фізики, де студенти розбирали проблеми пов’язані з вивченням фізики в умовах дистанційного навчання.
       Викладач, докладно пояснила матеріал, звернула увагу на складні питання, а в кінці заняття  було перевірено домашнє завдання. Викладач відповіла на питання з домашнього завдання, звернула увагу студентів на вирішення складних завдань та необхідності ліквідації помилок.
   
  2020
   На сьогодні ключовими в суспільстві та системі освіти є процес становлення нового змісту освіти на основі формування компетентностей, ціннісних ставлень і суджень молоді, необхідних для успішної самореалізації як «особистість цілісна, всебічно розвинена й здатна до критичного мислення, новатор, здатний змінювати навколишній світ та вчитися впродовж життя».  Виховний процес має стати невід’ємною складовою всього освітнього процесу, проходячи наскрізно як через навчальні предмети, так і систему позааудиторної роботи.
   Виховання по-старому не зможе вписатися в оновлений освітній простір для молоді нового покоління. У контексті нових викликів, які постали перед країною, педагогічним працівникам необхідно переглянути практику виховної роботи, потрібно бути готовими до непростих запитань з боку здобувачів освіти.
    3 грудня відбулася Всеукраїнська онлайн-конференція «Сучасні підходи до організації виховної роботи в закладах освіти». Викладачі коледжу взяли активну участь у роботі та обговоренні тем конференції.
   Мета конференції: підвищити теоретичний, практичний та науково-методичний рівні підготовки педагогічних працівників із питань психології та педагогіки; розкрити принципові підходи до виховання й соціалізації; озброїти класних керівників сучасними виховними технологіями та знаннями сучасних форм і методів роботи; сприяти роботі у набутті молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства.
   
 Дистанційне навчання схоже на справжній екзамен – і не лише для студентів, але й для викладачів. Дистанційне навчання лише з першого погляду здається легким. Насправді, це величезна робота, яка забирає стільки ж часу та сил, як і підготовка до офлайн-заняття.  Продумати тему, завдання, скласти тести, підібрати ілюстрації – і це лише вершина айсберга.     
   У таких непростих умовах як карантин, усі учасники освітнього процесу повинні об’єднатися, допомагати та підтримувати один одного. 
Так, 26 жовтня відбулося чергове заняття для викладачів з опанування Google-інструментів при дистанційному навчанні. Викладачі ознайомились з варіантами оцінювання різного типу завдань у середовищі Google Classroom, відмінностями роботи у web-версії та мобільному додатку.
 
   6 жовтня вимог викладач-методист Ганжа С.А. провела заняття Школи викладача-початківця за темою: «Сучасніи до типу і структури занять. Види занять за характером діяльності викладача і студентів».
  Сьогодні все частіше використовують нетрадиційні та цікаві альтернативні форми навчання. Але його величність заняття у закладах освіти усе ж залишається основною формою освітнього процесу та традиційною, вивіреною часом, формою методичної роботи педагога. Цікаво, що навчальне заняття або урок як форма організації навчальної роботи існує з 17 століття. Цей педагогічний винахід виявився таким життєздатним, що і в наші дні залишається найпоширенішою організаційною формою освітнього процесу. Час вносить корективи в структуру й типологію заняття, у методи й засоби навчання, однак авторитет самого заняття настільки високий, що не підлягає сумнівам навіть найсміливіших критиків.
   
      Звіт з практики – обов’язковий документ, який демонструє викладачеві, чому навчився студент і як він може застосовувати отримані знання в реаліях на конкретному підприємстві. Часто це допуск до захисту студентської роботи і переходу на інший курс. Що ж потрібно знати, щоб написати звіт з практики?
     3 березня викладач-методист Магода І.В. провела заняття Школи викладача-початківця на тему: «Особливості організації підготовки студентів до складання звіту з практики». 
    Праця студентів у процесі практичного навчання є критерієм достовірності знань, перевірки їх якості та надійності. Така праця сприяє більш змістовному вивченню теоретичної частини навчальних дисциплін, поглибленню і розширенню знань.
     Ми можемо пишатися тим, що багато наших випускників саме за допомогою практичного навчання визначилися у своїй майбутній професії. Маємо приклади, коли місце проходження практики сту­дентами стало місцем роботи після отримання диплома.
   

Останнім часом спостерігається зростання інтересу студентської молоді до занять фітнесом та його різновидами. Насьогодні цей вид спорту є популярний, модний та сучасний.
     27 лютого з метою популяризації здорового способу життя керівник фізичного виховання Шевцова Т. М. провела у гр. ОП - ФБС- 18 відкритий майстер-клас з фітнесу.

 

Для одних фітнес – це активний і здоровий спосіб життя, для інших – готовність стійко приймати життєві випробування, залишаючись у хорошому настрої та врівноваженому емоційному стані, а для третіх – підтягнута фігура й заздрісні погляди оточення. Фітнесом займаються тисячі людей, про це говорять, пишуть, сперечаються, але навряд чи можна проігнорувати ту реалію нашого життя чи недооцінити ту колосальну роль, яку відіграє фітнес у сучасному суспільстві. Основа фітнесу – повноцінне життя, де панує радість, краса, впевненість у собі.

  
   

«Мало бачити. Мало розуміти.

Треба любить. Немає загадки таланту.

Є вічна загадка любові.»

 

 25 лютого викладач української мови і літератури Обозна А.І. провела відкрите заняття з української літератури в групі ІПЗ-18 за темою: "Життєпис Григора Тютюнника. Тема "любовного трикутника" в новелі "Три зозулі з поклоном". Образ любові як християнської цінності." 
             Творчість Григора Тютюнника покликана виховувати в душах підростаючого покоління доброту, людяність, уміння співчувати та любити, бо "любов - це коли віддаєш..."

Сторінки символічного щоденника, аудіозапис голосу, відео спогадів побратимів, мультимедійні презентація та глибокий аналіз новели зацікавили студентів особистістю письменника та його творчістю, розкрили багатий внутрішній світ і митця, і героїв його твору.

 

   

21 лютого викладач-методист Стась Т.О. провела відкрите заняття Школи викладача-початківця за темою: «Варіанти проведення занять з вивчення нового навчального матеріалу» на прикладі заняття з фізики та астрономії у гр. ІПЗ-АКТ-19.

Викладач запропонувала використання проектної технології на заняттях. Метод проектів - одна з провідних технологій у процесі інтерактивного навчання. Це дидактичний засіб активізації пізнавальної діяльності студентів, розвитку креативного мислення й одночасно формування визначених особистісних якостей. Три «кити», на яких тримається ця технологія,— самостійність, діяльність, результативність.

    Суть проектної технології — стимулювати інтерес студентів до певних проблем, що передбачають володіння визначеною сумою знань, та через проектну діяльність, яка передбачає розв'язання однієї або цілої низки проблем, показати практичне застосування надбаних знань. Від теорії до практики, гармонійно поєднуючи академічні знання з прагматичними, дотримуючи відповідний їх баланс на кожному етапі навчання. 

   
14 лютого викладач Слєпцов Є.М. зі студентами гр. ЕТМ-АКТ-ХТ-18 провів відкрите заняття з дисципліни "Основи автоматики та робототехніки" за темою: "Крокові електродвигуни. Принципи роботи. Застосування".
  Ще недавно сама думка про те, щоб друкувати об'ємні предмети, була чимось з області фантастики. А сьогодні 3D-принтери та сканери перетворюються на звичайну повсякденну техніку. 
   Студент Зарнадзе Василь за допомогою презентації представив модель 3D-принтера, деталі якого (зеленого та жовтого кольору) також надруковані іншим принтером.
    Розвиток технології 3D друку набирає стрімких обертів і, скоріш за все, 3D принтер стане однією з невід’ємних частин  майбутнього суспільства, захоплюючи при цьому все нові галузі. Почніть освоювати технології майбутнього вже сьогодні - це куди простіше, ніж здається! 
   

Кінець листопаду для майбутніх автомеханіків та механіків СХМТ пора, коли треба захищати свою першу у житті самостійну конструкторську роботу з дисципліни технічна механіка. Оцінити знання збираються майже всі викладачі спецдисциплін. Надати корисні поради  та підтримати  нові ідеї студентів завжди готові викладачі Шилов О.І. та Надточій А.Б. У складі комісії по захисту курсового проекту також голова циклової комісії Стрижкова Л.В. та    методист   Лебедєва Н.Ю.

Керівник проектів-викладач Кузьменко Є.А. хвилюється завжди за своїх студентів. Перші відмінники успішно здолали це випробування на інженерну самостійність . Наші вітання!

   

Дисципліна «Українська література» посідає особливе місце в системі виховання студентів профільної ланки. Його метою є вивчення кращих зразків художньої літератури як мистецтва слова, формування та збагачення внутрішнього світу молодої людини, позитивний вплив на її свідомість, морально-етичні цінності, розвиток інтелектуальних, творчих здібностей, естетичних смаків, самостійності мислення й громадянського вибору.

21 листопада викладачка Токар Н.В. провела відкрите заняття-психологічне дослідження з української літератури в групі  ОП-ФБС-18 на тему: «Микола Хвильовий. «Я (Романтика)» - новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом та обов’язком».

Для ефективного засвоєння навчального матеріалу було використано такі методи й прийоми: робота з епіграфом, словникова робота, «Цитата для роздумів», колористика твору, мінідискусія, робота в групах, метод галерей, пообразний аналіз, робота з критичною статтею. Окрім цього були задіяні міжпредметні зв’язки з історією, психологією, кіномистецтвом, образотворчим мистецтвом.

Студентки розмірковували над проблемою роздвоєння особистості в новелі «Я (Романтика)», трагічністю життєвого шляху М. Хвильового.

    
   Одним з найважливіших факторів ефективності будь-якого освітнього процесу є досконале знання педагогами особливостей тих, що навчаються, та уміння використовувати ці знання для оптимального вирішення конкретних проблем. Студентський вік характеризується тим, що в цей період досягаються оптимуми розвитку інтелектуальних і фізичних сил. Викладачам вищих навчальних закладів необхідно знати психологічні особливості діяльності та особистості студентів, вміти моделювати та вирішувати типові психолого-педагогічні ситуації освітньому процесі та позанавчальному спілкуванні з студентством; проводити самостійні психологічні дослідження студентів.
   19 листопада викладач-методист Голуб Г.Г. провела заняття Школи педагогічної майстерності за темою: «Розуміння викладачами особливостей юнацького віку», тому що зміст та методи освітньої роботи, організації самонавчання та самовиховання студентів, позанавчального спілкування з студентством багато у чому залежить від урахування психології конкретних студентів та студентських груп.
  
    19 листопада викладач-методист  Колеснікова В.В. та викладач Кукушкін Д.В. провели відкриту ділову гру на тему: «Обираємо бізнес: можливості та перспективи (бізнес-планування і моделювання  з використаннямпрограми «ProjectExpert» та елементівмайндмеппінгу)» .Учасниками нестандартного інноваційного заходу стали майбутні обліковці та фінансисти – студенти гр. ОП-ФБС-17, що продемонстрували неабиякі здібності в роботі з економічною інформацією та здатність до ефективної роботи в команді.
   За умов проведення ділової гри кожна з команд напряму Business Model повинна була здійснити бізнес-планування та моделювання господарської діяльності автосервісних підприємств з визначеними економічними показниками роботи. Бізнес-проектування – завдання не з простих. Від учасників команд були потрібні ґрунтовні знання з дисциплін «Економіка підприємства» , «Податкова система» та «Інформаційні  системи і технології» для роботи з масивами економічної інформації, метою якої стало створення бізнес-моделі реального підприємства з конкретними характеристиками. 
   Ця модель не просто створювалась за допомогою програми ProjectExpert, учасники команд BusinessModel аналізували результати розрахунків та вперше в якості підприємців приймали рішення щодо оптимізації перспектив планованого бізнесу. Система Project Expert за введеними даними виконує розрахунки, результати яких відображають різні сторони реалізації бізнес-проекту. Для майбутніх бізнесменів найбільш важливими стали аналіз і оцінка об'єму продукції, що реалізовується, ефективність господарських операцій, використовуваних ресурсів та деталізація отриманих результатів. У підсумку вийшло журі заходу побачило три обґрунтованих протоколи обробки різних варіантів створення автосервісних підприємств, що мають повне право вважатись перспективними у разі практичного застосування.

Суть напряму гри по розробці комерційної ідеї із застосуванням інтелект-карт: мікрогрупи студентів напряму ФОП (фізичні особи-підприємці), отримавши індивідуальне завдання щодо розробки комерційної ідеї певного виду бізнесу, виконували ряд дій за визначеним алгоритмом, підсумком якого стали яскраві ментальні карти Mind Map, розробки та втілення у практичну діяльність визначеного продукту (послуги) , причому обов’язковою умовою було складання протоколу роботи групи, у якому містилося обґрунтування прийнятих рішень, у тому числі згідно умов діючого податкового законодавства. Ментальні карти - спосіб зображення процесу загального системного мислення за допомогою схем, використовуються для створення, візуалізації, структуризації і класифікації ідей. Це зручний інструмент для відображення процесу мислення і структуризації інформації у візуальній формі. Виглядати вона може по-різному (в залежності від уяви автора), головне – це систематизація понять відповідно питання, що розглядається. За результатами жеребкування учасники напряму ФОП опрацьовували дві комерційні ідеї – створення бізнесу на основі виробництва томатів та молочної продукції. Майбутні підприємці не просто надали журі втілення власних ідей у вигляді детальних різнокольорових інтелект-карт, які напрочуд точно показали бажання студентів працювати творчо та знаходити нестандартні підходи до вирішення традиційних питань, але й додали до них змістовні пояснювальні протоколи.

Усі учасники ділової гри – молодці, здатність до бізнесової діяльності у різних її проявах є очевидною. Бажаємо успіхів надії вітчизняного бізнесу!
   
  5 листопада викладач-методист Ганжа С.А. провела заняття Школи педагогічної майстерності за темою: «Методика організації підготовки студентів до курсового проектування».
  Курсове проектування є важливою складовою навчального плану підготовки фахівців. Це заключний етап вивчення студентами дисциплін спеціальної підготовки. Курсовий проект з дисциплін спеціалізації є комплексним завданням, що узагальнює знання, отримані студентами під час вивчення фундаментальних, професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплін, і має на меті підготувати основу для виконання випускних кваліфікаційних робіт.
 

  24 жовтня викладач Безгубенко Юлія Сергіївна зі студентами групи ЕК-17 провела відкрите заняття з дисципліни «Радіоелектроніка» за темою «Аналогові та цифрові мікросхеми».
  За допомогою презентацій та відео Соколов Ігор розповів про появу першої мікросхеми, студенти Рогоженко Михайло та Швецов Іван доповіли про результати виконання дослідницької роботи за темою «Логічні елементи на ІМС», Островерхій Михайло та Василенко Володимир – про виконання дослідницької роботи на тему «Компаратор. Тригер Шмітта».
   
   Всі студенти групи приймали активну участь у проведенні заняття, тема виявилася для них цікавою, бо в сучасній електроніці мікросхема – це базовий компонент, на якому будується прилад будь-якої складності. Їх застосування призвело до збільшення надійності приладів, зменшення їх розмірів, зростанню автоматизації технологічних процесів. Наразі мікросхеми застосовуються від звичайної дитячої іграшки до систем керування космічними апаратами.
  
   
   Систематичні заняття фізичною культурою розвивають силу, швидкість, витривалість та інші якості, які необхідні людині у повсякденному житті, сприяють формуванню характеру, наполегливості, вмінню долати труднощі.
  23 жовтня викладач фізичного виховання Гавриленко В.А. провів відкрите заняття з фізичного виховання у групі АКТ-17 на тему: «Вправи загальної фізичної підготовки. Прикладна гімнастика». Заняття складалось з трьох частин, на яких викладач постійно контролював та корегував не лише техніку виконання вправ, а й стежив за станом організму кожного студента під час проведення заняття.
   В підготовчій частині заняття студенти провели комплекс загально-розвиваючих вправ в русі та на місці, який сприяв підготовці м’язів до подальшого навантаження.
Основна частина заняття проводилась груповим методом виконання гімнастичних вправ на тренажерах направлених на гармонійність рухів, зосередження уваги; оздоровче спрямування на формування тіла; розвиток рухових якостей організму.
   Викладач не тільки вміло формував відпрацювання вправ, а й вправно мотивував студентів до щоденного заняття фізичними вправами, як основи здорового способу життя. Студенти групи показали добрі результати, що свідчить про їх гарну фізичну підготовку.
   

22 жовтня викладач-методист Новікова А.М. провела заняття Школи педагогічної майстерності за темою: «Методика організації позааудиторної роботи з предмета. Групові та індивідуальні консультації»

Потреба вдосконалення освітнього процесу зумовила інтенсивне вивчення пізнавальної активності студентів, пошук шляхів формування мотивів навчання. Одним із способів створення мотивації є включення студента в процес позааудиторної роботи. Приділяти увагу цьому питанню слід тому, що позааудиторної робота з предметів органічно входить в освітній процес, який на сучасному етапі має свої особливості. Враховуючи практичне, виховне, загальноосвітнє та розвиваюче значення позааудиторної роботи у справі навчання і виховання студентів, викладачі приділяють їй велику увагу.

Викладач-методист Новікова А.М. ознайомила присутніх з власною методикою роботи малих ініціативних груп. Саме в позааудиторної роботі можна успішно розвивати ті якості, без яких творча особистість може не відбутися. Важко переоцінювати роль таких перевірених багаторічною практикою форм позааудиторної роботи, як олімпіади, конференції, виставки творчих робіт, різні конкурси професійної майстерності, захист дослідницьких робіт і т.і.

 

Поруч з традиційними методами реалізації навчання, повноправне місце при підготовці майбутніх фахівців в нашому технікумі займає бінарна модель навчання. Вона передбачає інтегральну технологію засвоєння матеріалу і являє собою нестандартну форму реалізації міжпредметних зв’язків. Це творчість двох педагогів, яка переростає у творчий процес студентів та формує в них креативне мислення.

Методика бінарного заняття відрізняється від методики традиційного тим, що два викладачі одночасно проводять заняття з однієї теми, при цьому суміщаючи дві фахові дисципліни.

Саме тому 18 жовтня було проведено відкрите бінарне заняття у групах ЕТМ-16 та ЕТМ-17 з дисциплін „Надійність електроприводу” та «Релейний захист». Авторами розробки даного заняття та викладачами, які його провели були Ошега Т.М. та Мартич В.О. Для заняття цього разу було обрано тему «Релейний захист електроприводів – їх неодмінна частина». І це не випадково, адже дисципліна «Надійність електроприводу» в системі підготовки спеціалістів зі спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» тісно пов’язана з дисципліною «Релейний захист».

 

8 жовтня викладач-методист Карманов М.І. провів заняття Школи викладача-початківця за темою: «Значення і можливості навчального предмета», де були розглянуті наступні питання:

а) значення навчальної діяльності студентів під час вивчення предмета;

б) дослідження можливостей розумового розвитку студентів у процесі вивчення предмета;

в) характеристика основних особливостей викладання предмета;

г) єдина методика проведення лабораторних та практичних робіт;

д) наступність вивчення предмета.

Навчальний предмет є засобом розкриття змісту освіти, а точніше, засобом його реалізації. Навчальний предмет - це система наукових знань, практичних умінь і навичок, які дозволяють учням засвоїти з певною глибиною і у відповідності з їх віковими пізнавальними можливостями основні вихідні положення науки, сторони культури, праці, виробництва. Кожен навчальний предмет має багатоцільове призначення і у кожному з них є ведучий компонент, який виконує провідну функцію.

 

Цього року виповнилося 100 років із дня народження видатного українського драматурга кінця ХХ століття Олексія Федотовича Коломійця. Він почав писати свої твори вже зрілим чоловіком. Мабуть, тому вже перша його драма «Фараони» принесла йому широке визнання.

 

       29 травня викладач Обозна А.І. провела відкрите заняття-диспут з української літератури в групі АТ-17 на тему: «Криза в розвитку української драматургії та театру. Окремі помітні явища в драматургії: драми на морально-етичні теми О.Коломійця («Дикий Ангел»).
     На занятті було вдало застосовано різні форми і методи роботи. За допомогою презентації та відео студенти ознайомились із життям та творчістю драматурга. Під час роботи в групах розглянули порушені в драмі морально-етичні проблеми, визначили їх актуальність у сучасному українському суспільстві. Інтерактивний метод «Шість капелюхів» та участь у дискусії допомогли поглибити навички характеристики персонажів драми, вміння аналізувати вчинки героїв з різних боків, давати їм власну оцінку. Жваве обговорення проблемних актуальних питань твору сприяло формуванню громадянської позиції студентів, усвідомленню відповідального ставлення до майбутньої ролі батьків, значимості своїх дій у сім'ї.
     Утвердження високих моральних принципів, створення життєстійкої сім'ї як найголовнішої підвалини нашої держави, розуміння проблем родинного виховання є надзвичайно актуальними для підростаючого покоління.
 

14 травня відбулося підсумкове заняття Школи викладача-початківця. Педагогічна майстерність – це своєрідний сплав особистої культури, знань і світогляду викладача, його різнобічної теоретичної підготовки з удосконаленням оволодіння прийомами навчання й виховання, педагогічною технологією та передовим досвідом. Разом з тим – це вид діяльності, який торкається переважно внутрішньої сфери викладача: бажання стати майстром педагогічної справи; переконання в тому, що майстерність забезпечує не лише високу результативність праці, а й почуття задоволення від неї, утвердження себе як фахівця.

Отже, завдання Школи викладача-початківця – допомогти викладачу опанувати основами майстерності для усвідомленого і продуктивного початку професійної діяльності: сформувати гуманістичну спрямованість, дати ґрунтовні знання, розвинути педагогічні здібності, озброїти технікою взаємодії, підготувати до професійного аналізу великого розмаїття педагогічних ситуацій.

 

Оволодіння українською мовою студентами профільної ланки сприяє залученню до надбань культури українського народу, виробляє почуття впевненості у власних силах, допомагає свідомо мотивувати вибір професії.

13 травня викладач Токар Н.В. провела відкрите заняття з української мови в групі  ОП-ФБС-18 на тему: «Правопис НЕ з іменниками. Зв'язок іменника з прикметником».

Для ефективного засвоєння навчального матеріалу було використано лабораторно-ілюстративний метод роботи, який дав змогу поєднати лекцію викладача з практичною діяльністю студентів. Інтерактивні прийоми «Прес», «Гроно» та «Мікрофон» дозволили реалізувати поставлену мету на кожному з етапів заняття.

Студенти навчилися виділяти орфограму «НЕ з іменником» та обґрунтовувати свій вибір, доречно вживати прикметники різних груп у мовленні та визначати їхню залежність від категорій іменника.

  
    23 квітня викладач-методист Бігун С.С. провела заняття Школи викладача-початківця за темою: «Коучінг – технологія у навчанні»
    Феномен «коучінг» у вищій школі є принципово новим напрямом в педагогічній науці і практиці, в основу якого покладено формулювання і максимально швидке досягнення мети шляхом мобілізації внутрішнього потенціалу, засвоєння провідних стратегій отримання результату, розвиток і вдосконалення необхідних здібностей і навичок.
   В контексті нашої теми коучінг – це взаємостосунки між викладачем і студентами, коли викладач ефективно організовує процес пошуку студентами кращих відповідей на питання, що їх цікавлять. Коуч допомагає студентам розвиватися, закріплювати нові навички і досягати високих результатів у своїй майбутній професії. Коуч стимулює творчий пошук рішень і підтримує прагнення студентів досягати мети і здійснювати зміни у своєму житті. 
  Тобто, в процесі коучінгу студенти знаходять свій, унікальний спосіб досягнення мети. А коуч створює креативну атмосферу, особливий простір пошуку альтернатив, атмосферу довіри, де студент відчуває увагу до його ідей і працює з більшим ентузіазмом.
 
 
 Складовою сучасного освітнього простору та невід’ємною частиною освітнього процесу навчальних закладів стали інформаційно-комп’ютерні технології.
 9 квітня викладач-методист Стрижкова Л.В. провела заняття Школи педагогічної майстерності за темою:   «Методика використання інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях».
        Використання інформаційно-комунікаційних технологій під час вивчення дисциплін професійного спрямування  дає можливість підвищити наочність навчання за рахунок використання різних форм подання навчального матеріалу (текст, графіка, рисунки, діаграми, таблиці, аудіо-, відеозаписи тощо). Крім того, застосування комп'ютерної техніки дає змогу поєднати технічні можливості сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в поданні навчального матеріалу як живого спілкування педагога зі студентом, так і організації його самостійної роботи.
   Впровадження інноваційних моделей навчального процесу передбачає вміння викладачів користуватися засобами новітніх інформаційних технологій. Структурна побудова заняття з використанням ІКТ змінює саму суть навчального процесу, занурюючи його в спілкування, де ролі викладача й студента врівноважені: обидва працюють для того, щоб навчатися, ділитися своїми знаннями, досягненнями свого життєвого досвіду.
 
  З метою виховання патріотизму, підвищення інтересу до історії України у студентської молоді та згідно розпорядження Кабінету міністрів України № 90-р від 13.02.2019 р. 4 квітня викладач Огданська О.С. у групі ОП-ФБС-18 провела відкрите тематичне заняття з історії на тему: «Карпатська Україна» з нагоди відзначення 80-ї річниці з дня проголошення незалежності Карпатської України. На тематичному занятті були висвітлені та обговорені маловідомі історичні події нашої країни.
  Заняття супроводжувалося фотовиставкою та книжковою виставкою «Хроніки Карпатської України», яку підготувала бібліотека технікуму.
 
    28 березня викладач Мирошниченко Н.Є. провела відкрите заняття з математичного аналізу в групі ІПЗ-17 на тему: «Застосування похідної. Розгляд прикладів». Мета практичного заняття - сформувати уміння та навички застосування похідної різними способами для вирішення практичних завдань, розвивати математичне мовлення, вміння працювати самостійно і у групах.
   Для того, щоб студенти краще засвоїли новий матеріал викладач використовувала різні методи навчання – словесні, наочні, практичні. Протягом заняття ефективно здійснювався систематичний і плановий контроль якості засвоєння нових знань. Викладач підкреслила практичне значення вивченого матеріалу. Заняття було проведено на достатньому рівні, раціонально використано кожну хвилину. Основну мету заняття досягнуто.

 

 

Інформаційне суспільство вимагає від освіти під час підготовки конкурентноздатних фахівців не лише нових умінь і знань, але й перебудови. Тому, одним із важливіших завдань освіти є інформатизація та підготовка фахівців, що володіють сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями.

27 березня викладач-методист Магода І.В. провела заняття Школи викладача-початківця на тему: «Сучасні технології онлайн навчання». Викладач перестає бути для студента єдиним джерелом отримання знань, інформацію можна знайти й в мережі Інтернет. Орієнтація на формування репродуктивних навичок (запам’ятовування та відтворення) замінюється на розвиток умінь аналізу, планування, групової взаємодії з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. У таких умовах інформаційно-комунікаційні технології посилюють роль методів активного пізнання та дистанційного навчання, дають змогу забезпечити студентів електронними навчальними ресурсами для самостійного опрацювання та виконання завдань, реалізувати індивідуальний підхід до кожного студента. Використання дистанційних технологій (кейс-технології, телевізійно-супутникові та мережеві технології на базі LMS «MOODLE», вебінари) дає можливість:

а) студентам – вибирати зручний час для вивчення й засвоєння навчальних дисциплін, самостійно здійснювати контроль та аналіз своєї навчальної діяльності,

б) викладачам – систематично керувати роботою студентів, контролювати й аналізувати їх діяльність, що стимулює студента якісно освоювати матеріал.

 

   
   Серед методів стимулювання навчальної діяльності студентів провідне місце належить проблемному навчанню. Проблемне навчання - це один із типів розвивального навчання. Воно передбачає дослідницьку діяльність студента, яка зумовлена проблемною ситуацією й спонукає його формулювати гіпотези й перевіряти їх.
   Дослідницький метод характеризується найвищим рівнем самостійної пізнавальної активності студентів. Дослідницьке завдання передбачає цикл самостійних навчально-пізнавальних дій: збирання інформації, її аналіз, самостійна постановка проблеми, її розв'язання, перевірка результату й застосування нового знання на практиці.
   Кінцевим результатом такого навчання є проведення конференції. 14 березня, в рамках проведення Школи педагогічної майстерності на тему: «Методика використання проблемного навчання», викладач-методист Колеснікова В.В. на прикладі організації і проведенні обласної студентської науково-практичної конференції «Економічна юність Луганщини» показала всі етапи застосування проблемного навчання в освітньому процесі.
 

Система вищої професійної освіти формує інтелектуальний потенціал суспільства, тому необхідне впровадження прогресивних форм, методів і засобів навчання. Пріоритетом сучасної освіти є надзвичайно важливе впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій. Однією з можливостей застосування інформаційно-комп’ютерних технологій на заняттях є використання мультимедійних презентацій. Отже, питання методики використання презентацій для будь-якої дисципліни дуже актуальне.

21 лютого викладач-методист Стась Т.О. провела відкрите заняття Школи педагогічної майстерності з теми: «Методика використання презентацій при проведенні практичних занять» на прикладі заняття з фізики  у гр. АТ-17.

Презентація – це і засіб навчання, і спосіб подання навчальної інформації з використанням мультимедійних технологій, які поєднують різні форми представлення інформації (текстову, звукову, графічну, анімацію, відео) на одному носієві.

Серед переваг використання мультимедійних технологій на заняттях з фізики виділяють:

 − можливість моделювання складних, дорогих або небезпечних реальних експериментів, проведення яких під час заняття є важким або неможливим;

 − візуалізація абстрактної інформації, об’єктів мікро- і макросвіту;

 − спрощення процесу демонстрації різних форм представлення навчального матеріалу (текст, виведення формул, побудова графіків, діаграм, рисунків або таблиць), демонстрація фотографій, анімаційних та відео роликів;

 − візуалізація професійно спрямованого навчального матеріалу.

  

19 лютого викладач-методист Охріменко О.Д. провела відкрите заняття Школи викладача-початківця з теми: «Здійснення диференційованого підходу в процесі навчання» на прикладі заняття з математики у гр. ІПЗ-17.

Диференційоване навчання – давно відомий і ефективний засіб здійснення індивідуального підходу до організації навчальної діяльності, застосування якого має бути систематичним і гнучким, відповідати змінам, які відбуваються у підготовці студентів.

Диференційований підхід у навчанні - це створення педагогом невеликих груп всередині навчальної групи студентів (з урахуванням їх особистісних якостей, нахилів, інтересів, здібностей, рівня готовності) і організація роботи, яка сприяє розвитку цих груп.

Для різних видів діяльності склад груп може змінюватися. Мета диференційованого підходу в навчанні - підмітити у кожному студентові його сильну сторону і дозволити їй втілитися в життя. Завдання викладача - побачити індивідуальність студента і зберегти її, допомогти студенту повірити в свої сили, забезпечити його максимальний розвиток.

   
  2018

23 листопада викладач-методист Карманов М.І. провів відкрите практичне заняття з теми: «Вимірювання опору мостом постійного струму» з дисципліни «Метрологія, стандартизація та електричні вимірювання» у гр. ТР-16.

На занятті студенти проаналізували схеми одинарних та подвійних вимірювальних мостів постійного струму, опрацювали практичні навички роботи з вимірювальним мостом постійного струму, навчилися проводити виміри параметрів опорів в зазначених межах, кваліфіковано застосовувати різні схеми мостів залежно від виду електроприймачів. Також продемонстрували вміння роботи в команді, відповідальне ставлення до виконання завдання.

 

14 листопада викладач-методист Ганжа С.А. провела відкрите заняття Школи педагогічної майстерності з теми: «Методика розвитку науково-дослідної роботи студентів» на прикладі лабораторного заняття з «Електроніки та мікроелектронної схемотехніки» у гр. АКТ-16.

Науково-дослідна робота студентів є одним із напрямів самостійної роботи, важливим чинником підготовки висококваліфікованих спеціалістів. Належно організована науково-дослідна робота сприяє поглибленому засвоєнню навчальних дисциплін, виявленню індивідуальності, формуванню власної думки щодо конкретної дисципліни. Студент розвиває такі важливі для майбутнього дослідника якості, як творче мислення, відповідальність, уміння відстоювати власний погляд, активність, ініціатива, допитливість.

Реалізована науково-дослідна діяльність студентів забезпечує розв'язання таких завдань:

- формування наукового світогляду студентів, оволодіння методологією і методами наукового дослідження;

- надання допомоги їм у прискореному оволодінні спеціальністю;

- розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей у розв'язанні практичних завдань;

- прищеплення навичок самостійної науково-дослідної діяльності, спонукає до самостійних пошуків;

- розвиток ініціативи, здатності застосовувати теоретичні знан­ня у своїй практичній роботі;

- залучення студентів до розв'язання наукових проблем, що мають суттєве значення для науки і практики;

- постійне оновлення і вдосконалення своїх знань;

- розширення теоретичного кругозору і наукової ерудиції майбутнього фахівця.

Отже, організація навчально-дослідної роботи є важливим чинником підвищення ефективної професійної підготовки майбутнього фахівця тому, що передбачає індивідуалізацію навчання, дає змогу реалізовувати особистісно-орієнтоване навчання, розширює обсяг знань, умінь та навичок студентів.

 
  Зміст курсу «Креслення», а також набуті графічні навички є основою вивчення спеціальних інженерно-технічних дисциплін. Для розвитку конструкторських здібностей велике значення має розв'язання проекційних завдань і завдань на перетворення зображень. Міцне засвоєння студентами  способів зображення просторових форм на площині сприяє правильному читанню складних креслень технічних деталей та пристроїв.
   13 листопада викладач-методист Стрижкова Л.В. у гр. АТ-17 провела відкрите заняття за темою «Проекціювання моделей».
   Викладач застосовувала фронтальне опитування, що сприяло актуалізації знань, використовувала яскраву презентацію та відеоролік, елементи самоконтролю, що значною мірою сприяло зацікавленості студентів, їх активній роботі. Для закріплення знань пропонувалися індивідуальні завдання по варіантам різної складності в залежності від рівня підготовки студентів. Видане домашнє завдання «Творчий проект», носить творчий характер, активізує студентів до самостійної роботи.
  Заняття сприяло розвитку пізнавальної активності, зорової пам'яті, просторового уявлення, вмінню логічно мислити. Придбання у студентів навичок побудови комплексного креслення моделі за її наглядним зображенням в подальшому буде сприяти вільному і швидкому читанню та виконанню креслень більш складних деталей, вузлів машин і механізмів.
   
 
     Забезпечення здорових і безпечних умов трудової діяльності в нашій країні потребує корінної зміни ставлення всього суспільства до питань охорони праці, підвищення освіти спеціалістів усіх рівнів, всього населення країни. Вирішення цієї проблеми неможливе без належної підготовки молодих фахівців з питань охорони праці. Професійна освіта покликана забезпечити майбутнього спеціаліста знаннями, уміннями і навичками безпечної професійної діяльності.
    8 листопада викладач Мірошниченко А.А. у гр. ХТ-16 провела відкрите заняття з Основ охорони праці на тему: «Основи електробезпеки». Викладач продемонструвала глибокі знання матеріалу та уміння обирати ефективні форми роботи зі студентами. Використані під час заняття влучно підібрані відеоролики та наочні матеріали отримали схвальну оцінку колег, присутніх на занятті.
Викладач викладала навчальний матеріал послідовно, чітко, логічно та повністю розкрила зміст матеріалу. Впродовж пари була ефективна і насичена самостійна робота студентів.
 
   7 листопада викладач Вартанова О.В. у гр. АТ-ГМБ-18 провела відкрите заняття з біології на тему: «Способи поділу клітин». Заняття проводилось за чітко розробленим планом, складеним відповідно до програми предмету. Протягом заняття викладач ефективно використовувала методи дослідження, наочність та живі препарати й здійснювала систематичний і плановий контроль якості засвоєння нових знань.
   Під час заняття студенти групи були досить активними та динамічними в обговоренні та вирішенні певних завдань та проблем, які були поставлені їм для вирішення, уважними і зацікавленими.
 

Процес адаптації викладачів-початківців до навчальної діяльності значною мірою залежить від того, хто буде поруч із викладачем-початківцем, стане його наставником, підтримає його, допоможе знайти правильне рішення в складних ситуаціях, повірити у власні сили. Організаційним центром методичної роботи з педагогами-початківцями є методичний кабінет.

24 жовтня викладачі-початківці Резнік О.В. та Зінченко Л.М. за допомогою викладачів-наставників Колеснікової В.В. та Кукушкіної Л.М. провели бінарне заняття з дисципліни «Вступ до спеціальності» у гр. ОП-ФБС-17 за темою: «Органи управління фінансами та їх функції». На занятті було створено належні навчальні та морально-психологічні умови. Заняття проведено в оптимальному темпі. Продумано і своєчасно дано домашнє завдання, яке носить творчий характер, активізує студентів до самостійної роботи.

Обговорення проведених занять – серйозна школа професійного зростання педагога – початківця, на основі аналізу заняття були сформовані конкретні завдання, рекомендації та поради викладачам-початківцям для подальшого росту їх професійної майстерності.

 

2 листопада викладач Ямпольська Н.І. в гр. ХТ-17 провела відкрите заняття з дисципліни «Вступ до спеціальності» на тему: «Виробництво аміаку». Основними завданнями дисципліни «Вступ до спеціальності» є підготовка студентів до вивчення спеціальних технологічних дисциплін, засвоєння студентами загальних закономірностей хімічної технології та найбільш типових хіміко-технологічних процесів, принципів створення і функціонування хіміко-технологічних систем. Основою вивчення дисципліни є всебічний і, в тому числі, критичний розгляд і аналіз існуючих і перспективних вітчизняних і зарубіжних технологічних систем базових виробництв, їх апаратурного оформлення з чітким виділенням завдань і обов'язків, що покладаються на фахівців з хімічної технології або виникають при їх професійній діяльності.

Дане заняття було лекційним, всі його етапи чітко прослідковувалися. Викладач вдало підібрала методи і прийоми проведення заняття: розповідь, бесіда, пояснення, використання технологічних схем та відеоматеріалу. Студенти були активними та ініціативними, підготували доповіді з теми, брали участь в обговоренні теоретичного матеріалу, разом із викладачем шукали відповідь на проблемні питання та відповідали на тестові питання.  Заняття було і навчальним, і пізнавальним, і виховним.
  
  9 жовтня викладач-методист Карманов М.І. провів заняття Школи викладача-початківця за темою: «Особливості вкладання НМК дисциплін». Навчально-методичний комплекс – це система засобів навчання з конкретної дисципліни, метою якої є реалізація освітніх і виховних завдань, сформульованих навчальною програмою.
    Призначення НМК -  забезпечити цілісний навчальний процес з певної дисципліни в єдності цілей навчання, змісту, дидактичного процесу й організаційних форм навчання. НМК - це сукупність нормативних та навчально-методичних матеріалів, необхідних для ефективного виконання студентами програми навчальної дисципліни. НМК має забезпечити основні етапи педагогічного процесу − надання навчальної інформації та її сприйняття, набуття, закріплення й удосконалення знань, умінь і навичок, їх застосування й контролю та основних функцій освітнього процесу − освітньої, виховної та розвиваючої.

 

 
   
    5 жовтня
викладачем Ошегою Т.М. було проведено відкрите заняття у групі ЕТМ-16 з дисципліни „Теоретичні основи електротехніки”. Тема заняття: «Розрахунок електричних кіл методом вузлових потенціалів».

  Заняття проводилось за чітко розробленим планом, складеним відповідно до програми предмету. Протягом заняття викладач дотримувалась усіх принципів навчання, а саме, принципу свідомості й активності студентів.
   Основну мету заняття було досягнуто: формувати навички розрахунку складних ланцюгів, де студенти мали змогу перевірити самі себе. Опитування студентів допомогло активізувати опорні знання. Під час заняття застосовувався роздатковий матеріал - картки з індивідуальним завданням, наочність - схеми, що дало змогу студентам показати хорошу результативність та високий рівень володіння теоретичним  матеріалам та вмінням його застосовувати на практиці.
  
 3 жовтня  викладач-методист Бігун С.С. у гр. ФБС-ОП-18 провела відкрите заняття з хімії за темою: «Генетичний зв'язок між вуглеводнями».
  На занятті були використані такі інтерактивні засоби навчання, як презентація та метод навчальних проектів. Заняття унаочнювала яскрава мультимедійна презентація, яка значно полегшувала сприйняття студентами нового матеріалу.
 Також викладач використовувала активні методи навчання: «мозковий штурм», робота з опорним конспектом лекції та робота з довідковою літературою.
 Студенти на занятті були зацікавлені та брали активну участь при виконанні завдань.
 
  Творчий доробок видатного українського кінорежисера і письменника Олександра Довженка посідає особливе місце у скарбниці вітчизняного та світового мистецтва. Фільми його заполонювали глядача силою народності, глибиною думки й почуття. Він художник великої епохи, він мислив масштабами століть і тисячоліть.
   6 червня викладач Обозна А.І. провела відкрите заняття у групі ОП-ФБС-17 з української літератури на тему: «О.Довженко. Загальний огляд творчості. Кіноповість «Зачарована Десна».
   Заняття було насиченим, цікавим та пізнавальним. Студенти були залучені до різноманітних творчих завдань: розробка і захист презентацій, пошук цікавих фактів життя О.Довженка, інтерактивні вправи «Асоціативне гроно» та «Мікрофон», проблемні питання, написання віршів, виставка ілюстрацій до кіноповісті, участь у обговоренні.
 Вдало підібрані види робіт допомагали прищепити любов до творчості українського Мікеланджело, показати вплив народної творчості, трудового оточення на розвиток таланту і формування світогляду письменника, розвивати уважність студентів при читанні автобіографічних творів та виховувати любов до землі, на якій народився. Перегляд відео «О.Довженко: перший поет кінематографа» та уривок із фільму «Земля» допомогли краще зрозуміти, якою особистістю та людиною був митець. Аналіз автобіографічної кіноповісті «Зачарована Десна» показав, чому для нього такими близькими завжди були прості люди і природа рідного краю, що він на все життя залишився «здивованим маленьким хлопчиком з широко розкритими зеленими очима».
  
   6 червня викладач Сіряченко Ю.О. провела відкрите заняття у групі ЕК-17 з іноземної мови на тему: «Інструменти та обладнання»
  Заняття було присвячене вивченню нової лексики – назв та функцій різноманітних інструментів та техніці безпеки при роботі з ними. Реально оцінюючи потреби студентів у вивченні саме технічної складової, викладач намагалася наблизити вивчення англійської мови до реалій, з якими студенти можуть зіткнутися у майбутній професії.
 Викладач обрала оптимальне поєднання методів та засобів навчання для реалізації змісту заняття та намічених на занятті навчально-виховних завдань. Також особливу увагу було приділено аудіюванню.
 

Не так важливо вчити учнів,

як потрібно створити ситуацію,

 в якій вони просто не можуть

 не вчитися і робить це із задоволенням.

 К. Роджерс

Сучасне заняття з біології – це творча лабораторія, оскільки процес пізнання живої природи та життєдіяльності живих відкритих саморегулюючих систем неможливий без використання творчих завдань, проведення експериментів, досліджень, використання методів проблемного навчання.

16 травня викладач Вартанова О.В. у гр. ТР-АКТ-17 провела відкрите заняття з біології на тему: «Вивчення модифікаційної мінливості». Лабораторне заняття проводилось у польових умовах на відкритому просторі. Одним із засобів стимулювання творчого розвитку студентів було використання системи творчих завдань експериментального та пошукового характеру.

Вивчення навчального матеріалу в живій природі дозволяє розвивати та закріплювати навички користування дослідницькими приладами. Вільний мовний обмін думками активізує мислення студентів природним способом. Безпосередні спостереження за природними явищами у довкіллі під керівництвом викладача формують у студентів відповідальне ставлення до екологічних проблем, усвідомлення наукових основ гармонії в природі.

Студенти спостерігали складні взаємозв’язки у живих системах, вивчали динаміку розвитку різноманітних природних комплексів та їх значення. Після роботи на природі методом „мозкового” штурму студенти узагальнювали побачене та розв’язували запропоноване завдання, проводили обробку отриманого матеріалу. Викладач був непомітним координатором і контролером студентської діяльності.

 

    Нагальна потреба сьогодення – формування педагогічних працівників, які були б не лише компетентними фахівцями, а й прибічниками впровадження інноваційних систем, оволодіння новітніми інноваційними технологіями, професіоналами, готовими до постійного фахового вдосконалення.
  16 травня відбулося підсумкове заняття Школи викладача-початківця. Зорієнтувати викладача-початківця в освітньому процесі, надати практичну допомогу в оволодінні його основами, допомогти у соціально-педагогічній адаптації до обраної професії – головна мета «Школи викладача-початківця». Саме Школа викладача-початківця дає змогу практично ознайомлюватися зі своєю професією, набувати потрібних умінь і навичок у справі навчання й виховання студентів.
  У системі безперервної освіти педагога етап професійного становлення викладача-початківця посідає важливе місце. Для якісного забезпечення процесу становлення молодого педагога методичним кабінетом розроблена єдина програма, в якій передбачено такі напрями діяльності:
-              поглиблення психолого-педагогічних знань, вивчення директивних документів, нормативних та інструктивно-методичних матеріалів Міністерства освіти і науки України;
-              поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмета та методики його викладання, поповнення знань із суміжних предметів;
-               ознайомлення з підходами до виховного процесу, до формування всебічно розвиненої особистості на основі традицій національного виховання та особистісно-зорієнтованої концепції освіти.

24 квітня викладач-методист Новікова А.М. провела заняття «Школи викладача-початківця» за темою: «Основні тенденції освіти майбутнього». Були визначені інновацій в освіті та спроба спрогнозувати зміни в освіті протягом наступних десятиліть. Найцікавіший прогноз на найближчі роки:

 - Масове онлайн-навчання - онлайн-навчання буде давати більшу частину необхідних базових професійних знань.

 - «Навчання навпаки» - суть у тому, щоб слухати теоретичний матеріал вдома, а завдання виконувати в навчальному закладі.

 - Обмін досвідом - збільшує продуктивність, а рідний навчальний заклад не так приїдається.  

 - Індивідуальна система освіти - сучасні експериментальні системи пропонують використовувати комп’ютери, щоб побудувати особисту модель освіти для кожного студента.

              - Навчання у вигляді гри - буде здаватися, що студент тільки грається, а насправді – вивчає щось нове.
     

Креслення - предмет, при вивченні якого студенти знайомляться з широким колом технічних понять. Знання з креслення полегшують вивчення багатьох інших загальнотехнічних предметів, бо креслення є одним з головних носіїв технічної інформації, без якої не обходиться жодне виробництво. Умовами успішного володіння технічними знаннями є вміння читати креслення, знання правил їх виконання та оформлення.

18 квітня викладач-методист Стрижкова Л.В. у гр. АКТ-16 провела відкрите заняття за темою: «Креслення деталей. Ескізи». Заняття проведено на високому рівні з використанням інформаційно-комп'ютерних технологій; всі етапи заняття супроводжувалися показом слайдів.

Поставлені цілі і завдання досягнуті. Запланований обсяг роботи виконано повністю. Контроль і корекція знань студентів здійснювалася на всіх етапах заняття. Використання яскравої презентації сприяло зацікавленості, позитивної емоційної налаштованості, дозволило зробити заняття яскравим, насиченим, повним і це, в свою чергу, активізувало діяльність студентів. 

    11 квітня викладач-методист Стрижкова Л.В. та викладач Кузьменко Є.А. провели заняття Школи педагогічної майстерності з теми: «Методика проведення бінарних занять». Використання викладачами занять такого типу дозволяє студентам краще засвоювати програмний матеріал, сприяє систематизації та інтенсифікації освітньої діяльності.
    На занятті було продемонстровано міжпредметні зв’язки з дисциплін технічна механіка та креслення, показано зв’язок теми «Зубчасті передачі» з токарною практикою. Творчість двох педагогів дозволяє сформувати у студентів креативну компетентність, вміння перенести знання з однієї галузі в іншу, що забезпечує формування наукового світогляду. В ході заняття було продемонстровано можливість використання презентації, фрагменту відео,  довідкової літератури для підбору параметрів шпонок, показано практичне використання набутих знань при виконанні креслення передачі за допомогою графічного редактора.
   Таким чином, бінарна технологія заняття дозволяє перенести теорію в практику, а формування умінь і навичок підняти на рівень осмисленої, навчальної діяльності. При цьому досягається єдиний підхід до розгляду проблем, що виникають і єдності вимог до студентів в процесі їх навчальної діяльності.
   

4 квітня викладач Шокало Г.О.  у гр. ОП-ФБС-16 провела відкрите заняття з іноземної мови за темою: «Україна в світі». Викладачем продемонстровано добре володіння навчальним матеріалом, вміння організувати та зацікавити студентів, вміле застосування відповідних форм роботи та наочних матеріалів.

 Заняття побудовано відповідно до класичної схеми, продемонстрована самостійна робота студентів, проведено аудіювання за темою заняття, робота з граматичним матеріалом, опрацювання відповідного лексичного базису, а також перегляд презентацій. Під час проведення заняття простежувались міжпредметні зв’язки з історією, культурологією та географією.

 Впродовж заняття були застосовані різноманітні наочні матеріали: мапа України, країнознавчий матеріал, презентації студентів, лексичні вправи та аудіоматеріал з носіями мови, що демонструвалися з використанням сучасних технологій в навчанні.

 Загалом заняття проведено з використанням сучасного навчального матеріалу і заслуговує на схвальні відгуки.

2 квітня викладач Карманов М.І. у групі ЕК-16 провів відкрите лабораторне заняття з дисципліни «Теорія електричних та магнітних кіл» за темою «Перевірка законів Кірхгофа в багатоконтурному колі». Обраний тип заняття відповідав його дидактичній меті, а саме – закріпленню на практиці вивченого матеріалу.

Протягом заняття у формі словесно-практичного спілкування викладач розвивав технічне мислення та самостійну активність студентів, формував вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати та робити висновки. Студенти продемонстрували достатні теоретичні знання, показали і практичні вміння складати та досліджувати навчальні електричні кола, вміння охайно оформлювати навчально-технічну документацію відповідно діючих нормативно-технічних документів.

29 березня викладач-методист Колеснікова В.В. провела відкрите заняття «Школи педагогічної майстерності» з теми: «Методика проведення занять з використанням брейн-стормінгу».

Викладач продемонструвала досвід практичного застосування методик активного навчання. Брейн - стормінг або мозкова атака – продуктивний спосіб висування нових ідей. Іноді доволі складна проблема, що не вирішується традиційними способами, несподівано отримує оригінальне рішення методом брейн - стормінгу. У спеціально створених умовах студент "проробляє" найрізноманітніші життєві ситуації, які дають йому змогу сформувати та відстояти свою позицію.

Такий метод використовується  для тренування та розвитку  творчого  мислення студентів, формування відповідних  практичних умінь та нави­чок. Він стимулює і підвищує інтерес до занять, активізує та загострює сприймання навчального матеріалу.

   
   Перехід України до ринкової економіки зумовлює зростання потреби у страховому захисті суб'єктів ринку. Наявність такої потреби та можливість її задоволення характеризують рівень розвитку економіки країни, дають уявлення про захищеність юридичних і фізичних осіб.
Створення системи захисту інтересів громадян, підприємців, держави, підтримання стабільності суспільства неможливе без ефективного функціонування ринку страхових послуг – страхового ринку.
  21 березня викладач Резнік О.В. провела відкрите заняття у гр. ФН-15 з дисципліни «Страхування» за темою: «Страховий ринок» з використанням презентацій та доповідей студентів, сучасних ТЗН.
Мета заняття:
- сформувати у студентів розуміння страхових відносин на страховому ринку, засвоїти організаційну структуру страхового ринку України;
- сформувати здатність самостійно мислити, ідентифікувати та аналізувати страхові відносини, приймати відповідні рішення.

 
      20 березня  викладач-методист Голуб Г.Г. провела заняття «Школи викладача-початківця» з теми: «Психолого-педагогічні аспекти організації сучасного заняття».
 Сучасне заняття спрямоване на те, щоб кожен студент збагнув себе як самодостатню особистість. Для цього потрібно віднайти таки форми організації навчального процесу, які б активізували його емоційну та інтелектуальну діяльність. Саме тому основні тенденції розвитку сучасного заняття вимагають дотримання не лише навчально-предметного, методичного змісту освітньої діяльності, а й психолого-педагогічного. Викладач повинен бути не тільки професіоналом, а й застосовувати освітні технології: колективної та групової діяльності; диференціації та індивідуалізації навчання тощо.
 Сучасне заняття повинно охопити увесь комплекс методів активізації пізнавальної діяльності студентів від репродуктивного до дослідницького. Для цього необхідно: створити атмосферу зацікавленості; використовувати різноманітні форми і методи навчальної діяльності; використовувати різнорівневий дидактичний матеріал; заохочувати студентів до пошуку найбільш раціональних способів розв’язування поставленої задачі; створити умови для самостійної роботи, природного самовираження студента.

16 березня викладач Ошега Т.М. у групі ЕТМ-16 провела відкрите заняття з дисципліни «Теоретичні основи електротехнік» за темою «Розрахунок простих електричних кіл».

  Прийоми мотивації та організації навчальної роботи студентів упродовж заняття сприяли розвитку в студентів інтересу до навчання, формуванню предметних та життєвих компетентностей. Заняття проведено відповідно до обґрунтованого, чіткого плану, складеного викладачем у процесі підготовки до нього. Активна робота студентів у ході заняття дозволяє зробити висновок про те, що  матеріал з теми засвоєно. Мету заняття досягнуто.

Заслуговує на увагу діяльність педагога, спрямована на  вироблення культури навчальної праці. Заняття відзначалося свідомою робочою дисципліною.

23 лютого викладач-методист Стась Т.О. провела відкрите заняття Школи викладача-початківця «Нестандартні ситуації при проведенні навчальних занять».
  Ситуаційний метод — це метод, у виборі якого головну роль відіграє ситуація. Він допомагає швидко й ефективно досягти накреслених завдань у наявних конкретних умовах. За складом ситуаційний метод комбінується з багатьох шляхів і способів. У ньому переплітаються традиційні та нові шляхи, способи, ідеї.        Метод дозволяє обирати нестандартні рішення, тому його й називають нестандартним, творчим. Саме ситуаційним методом досягли значних успіхів у навчанні, вихованні і розвитку підростаючого покоління відомі педагоги-новатори В.Ф.Шаталов, М.П.Ґудзик, С.М. Лисенкова та інші.
 Структура і зміст даного методу змінюються від ситуації до ситуації. Метод базується на власному розумінні педагогічного процесу, його баченні і тому є самостійним, творчим доробком педагога. Саме цей метод із застосуванням творчих форм навчання (презентації, фрагменти проектів, творчі письмові роботи, кросворди) презентувала Стась Т.О.

9 лютого викладач Мартич В.О. у групі АКТ-16 провела відкрите заняття з дисципліни «Електротехніка та електричні вимірювання» за темою «Електричні вимірювання». За допомогою презентації електровимірювальних приладів була детально розкрита тема електричних вимірювань.

Протягом заняття викладач акцентував увагу студентів на грамотних і повних відповідях, точних формулюваннях. 

     Показником пізнавальної активності і інтересу студентів до вивченого матеріалу було те, що вони поставили ряд запитань своїм одногрупникам, брали участь в обговоренні кожної демонстраційної схеми .

Результатом чого студенти самостійно зможуть застосовувати набуті знання та з легкістю працювати з електричними приладами.

   7 лютого викладач Мирошніченко Н.Є. у групі ПР-14 провела відкрите заняття з дисципліни «Програмування мовою Асемблер» за темою: «Арифметичні команди». Викладачем була раціонально, вдумливо і дидактично грамотно визначена основна мета  заняття, яка чітко випливає зі змісту  навчального матеріалу та несе в собі інформацію про кінцевий результат.
    Зміст заняття мав чітко виражену прикладну спрямованість і реалізувався переважно шляхом застосування практичних методів і форм організації заняття.        Викладач вміло проводила мотивацію навчальної діяльності студентів на всіх етапах заняття, що сприяло пробудженню їхнього інтересу до вивчаємої теми.
 
  6 лютого викладач-методист Карманов М.І. провів відкрите заняття «Школи педагогічної майстерності» з теми: «Методика проведення практичних занять». Практичне заняття – один з видів самостійної практичної роботи студентів, на яких шляхом проведення експериментів відбувається поглиблення і закріплення теоретичних знань, необхідних для майбутньої професійної діяльності.
   Практичні заняття є ланкою між теоретичною роботою на заняттях та виробничим навчанням.  В процесі виконання практичних робіт студенти поглиблюють знання та набувають уміння й навички, тому що розрахунки та формули, що мають загальний характер набувають прикладного значення. Основна мета практичних занять – формування уміння студентів учитися самостійно, тобто опановувати методами, засобами і прийомами самонавчання, планування та самоконтролю.

30 січня викладач Євсюкова Н.П. у групі ЕО-14 провела відкрите заняття з дисципліни «Електроустаткування підприємств і цивільних споруд» за темою: «Схема керування двома відкачуючими насосами». Зміст заняття повністю відповідав вимогам начальної програми. Кваліфіковано реалізовано такі принципи навчання: доступності; систематичності та  послідовності; міцності засвоєння знань, умінь, навичок студентів; 

  зв’язку навчання з життям; свідомості й активності студентів; емоційності навчання; а також принципи особистісно-орієнтованого навчання – розвивальної допомоги і «свободи вміння».
   Під час презентації  електричних приладів студенти продемонстрували високий рівень знань  читання різноманітних схем; досить самостійно застосовували набуті знання та уміння; чітко  розпізнавали техніки включення за зовнішніми ознаками. Презентації таблиць та схем передувала велика пошукова робота, що сприяла розвитку в студентів самостійності, допитливості, здатності встановлювати певні закономірності. До основних висновків студенти приходили самі, а викладач виступав у ролі консультанта, координатора, організатора .
 2017
  Однією з важливих умов міцності знань, умінь і навиків, які формуються у студентів, є здійснення міжпредметних зв’язків в процесі викладання навчальних предметів. 21 листопада викладач-методист Магода І.В. провела заняття у Школі викладача-початківця за темою: «Суть міжпредметних зв'язків, їх використання на навчальних заняттях».
  Вирішення проблеми міжпредметних зв’язків відіграє важливу роль при визначенні змісту, методів і організації процесу навчання. Особливо важливого значення набуває вона для вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації, в яких навчально-виховний процес повинен будуватися на основі органічного поєднання загальної і професійної освіти.

В даний час постійно підвищуються вимоги до знання англійської мови. Розширюються зовнішньоекономічні зв’язки з іншими країнами. Технічні працівники від’їжджають на роботу за кордон. Престижні підприємства зацікавлені в тому, щоб їх працівники вільно володіли англійською мовою.
 10 листопада викладач Анікєєва Г.В провела в гр. ОП-ФБС-17 відкрите заняття  з іноземної мови на тему: «Біографія» за допомогою сучасних засобів навчання.
    Мета заняття – розвивати всі види мовної діяльності за допомогою проектної технології, формувати логічне мислення, розвивати творчість, виховувати культуру спілкування, формувати повагу та інтерес до вивчення англійської мови.
   7 листопада викладач-методист Бігун С.С. провела заняття Школи педмайстерності з теми: «Методика проведення лабораторних робіт».
  Ефективною формою організації навчального процесу у ВНЗ, яка ґрунтується на самостійній роботі студентів, є лабораторне заняття. Лабораторне заняття – форма навчального заняття, за якої студент під керівництвом викладача проводить експерименти чи досліди з метою підтвердження окремих теоретичних положень певної навчальної дисципліни, набуває практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень.
  Основними завданнями лабораторних занять є: поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи; формування інтелектуальних умінь і навичок планування, аналізу та узагальнення; опанування техніки тощо.
   Лабораторні заняття не лише закріплюють теоретичні знання, а й дають змогу студентові глибоко вивчати механізм застосування цих знань, оволодівати важливим для фахівця умінням інтелектуального проникнення у ті процеси, які досліджують на лабораторному занятті. Під впливом цієї форми занять у студентів виникають нові ідеї наукового і технічного характеру, які використовуються у курсових та дипломних роботах. Лабораторні заняття значною мірою забезпечують відпрацювання вмінь і навичок прийняття практичних рішень у реальних умовах виробництва.
  25 жовтня викладач Кузьменко Є.А. за допомогою сучасних ТЗН у гр. ОРА-15 та ОХЗ-15 провів попередній захист курсових проектів з технічної механіки.
 Курсова робота – важливий етап підготовки майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі. Науковий рівень цих навчальних завдань, грамотність викладення матеріалу, правильність оформлення, вміння студента в процесі захисту обґрунтувати і довести правомірність наведених у роботі тверджень покликані розкрити рівень сформованості загальних та професійних компетенцій, набутих студентом у процесі опанування навчального матеріалу.
   Курсова робота – один із видів індивідуальної роботи студентів, метою якої є вироблення у студентів навичок самостійної роботи з науковими джерелами та оволодіння ними методикою досліджень, набуття компетенцій щодо визначення й аналізу наукової та практичної проблематики з певної галузі знань, узагальнення опрацьованого матеріалу, обґрунтовування своїх гіпотез та висновків, вміння розробляти й формулювати обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення процесів, досліджених в роботі.

     27 жовтня викладач Огданська О.С.у гр. ТР-АКТ-17 за допомогою сучасних ТЗН провела відкрите заняття з дисципліни «Історія України» за темою «Українська державність в 1917 – 1921 рр. ». Метою заняття було поглибити та систематизувати знання студентів з вивчення теми : «Українська державність 1917 – 1921 рр.», приділивши велику увагу взаємозв’язку історії та сучасності, сприяти формуванню у учнів навичок самостійної роботи знавчальною та додатковою літературою, а також виховувати повагу до традицій боротьби українського народу за незалежність.

  27 жовтня викладачі іноземної мови технікуму відвідали в СНУ ім. В. Даля англомовний науково-методичний круглий стіл «Планування занять з англійської мови для професійного спілкування», що проведений в межах участі СНУ ім. В. Даля в міжнародному проекті «Англійська для університетів» викладачами кафедри іноземних мов та професійної комунікації інституту міжнародних відносин.
   В межах заходу було представлено доповіді випускників Літньої школи професійного розвитку викладачів англійської мови, організованої Британською Радою в Україні, стосовно сучасних підходів до вивчення, викладання та оцінювання рівня володіння англійською мовою на основі кращих практик Великобританії.        Відбулася англомовна дискусія в контексті вищезазначеної тематики.
  В межах підсумкового виступу визначено завдання щодо подальшого зміцнення взаємодії між освітніми закладами та розвитку освітнього потенціалу нашого регіону.

24 жовтня  викладач-методист Охріменко О.Д. провела заняття Школи викладача-початківця на тему: 

«Сучасні підходи до організації навчально-виховного процесу», де були розглянуті:

·  алгоритмізація процесу навчання;

·   індивідуалізація процесу навчання;

·    проблемне навчання;

·     навчання творчості.

У матеріалі з досвіду роботи викладач-методист наголосила, що використання алгоритмічного підходу в процесі навчання сприяє не тільки вдосконаленню форм і методів навчання, але й спрямованості навчального процесу на особистісний розвиток студентів, виробленню в них алгоритмічних навичок, які дозволяють формувати вміння самостійно опановувати знання.

   Курс нашої держави на створення професійної армії передбачає посилення військово-патріотичного виховання. У зв'язку з цим значно зростає роль військової підготовки у стінах навчального закладу. Військово-патріотичне виховання здійснюється передусім у процесі навчання, де в студентів закладається фундамент глибоких знань, формуються світогляд, національна самосвідомість.
     Однією з основних форм військово-патріотичного виховання є військово-шефська робота, яка полягає у проведенні спільних заходів з військово-патріотичного виховання молоді, виховання у неї громадянських почуттів і якостей. У цій ситуації надзвичайно зростає роль предмета «Захист Вітчизни» як складової частини військово-патріотичного виховання, спрямованої на підготовку молоді у теоретичному, практичному, фізичному і психологічному плані до майбутньої військової діяльності.
     Тому 18 жовтня в групах ОП-ФБС-17 та АТ-17 офіцери цивільно-військової служби м. Сєвєродонецька старший лейтенант Цибань А.О., лейтенант Тіщенко Ю.І., старший прапорщик Кожедуб Л.М. провели практичне заняття з дисципліни «Захист Вітчизни» за темою: «Призначення та будова автомату Калашникова. Розбирання АК».
Метою заняття було:
• формування почуття патріотизму, любові до свого народу, його цінностей;
• виховання громадянських почуттів і соціальної активності та відповідальності за доручені державні та громадські справи;
• формування прагнення до оволодіння військовими знаннями, відповідного рівня фізичної підготовки та витривалості;
• підвищення престижу військової служби, військова професійна орієнтація молоді.
Військова служба - це престижно!
 
  17 жовтня 2017 р. викладач-методист Ганжа С.А. провела заняття Школи викладача-початківця за темою: «Розробка навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін».
  На сучасному етапі, з переходом України до ринкової системи господарювання, змінами в усіх сферах суспільного життя, суспільно-економічні умови висувають нові вимоги до сфери освіти.
  Всі ці зміни в суспільно-економічному житті країни висувають нові вимоги до підготовки майбутніх молодших спеціалістів, що потребує переосмислення та вдосконалення самого процесу освіти, його практичної спрямованості. А це, у свою чергу, вимагає підвищення рівня педагогічної майстерності викладачів і належного методичного забезпечення навчально-виховного процесу. Навчально-методичне забезпечення є найважливішою умовою ефективності навчального процесу. Для забезпечення якості навчання у навчальному закладі необхідно звертати особливу увагу на систему планування та розробки навчально-методичного забезпечення в організації навчального процесу.
   Важливим компонентом навчання є не тільки набуття студентами системи теоретичних знань, але і практичних умінь. Велике значення при освоєнні навчальної дисципліни грає придбання конкретних практичних умінь, які переходять в стійкі навички. Одним із методів, що використовуються на заняттях для формування пізнавальної активності, є практична робота - процес, спрямований на закріплення знань, набуття вмінь та формування навичок. Практичні роботи сприяють вихованню у студентів працьовитості, розвитку самостійності.
  30 травня викладач-методист Карманов М.І. провів у гр.. ВОТ-15 відкрите практичне заняття з дисципліни «Теорія електричних та магнітних кіл» на тему: «Дослідна перевірка законів Ома в колах постійного струму». Практичні роботи - невід'ємна частина процесу навчання.  Виконання практичних робіт забезпечує формування умінь застосовувати теоретичні знання на практиці, озброює життєво важливими вміннями.

   23 травня відбулося підсумкове заняття Школи викладача-початківця, де були зроблені  висновки роботи протягом року та надані пропозиції щодо складення плану на наступний навчальний рік.
  Протягом навчального року молоді викладачі засвоювали різноманітні методи навчання, вивчали передовий педагогічний досвід, набували практичних навичок роботи зі студентами, вивчали використання сучасних засобів, а також нетрадиційних форм і методів навчання, нових педагогічних технологій.
   Досить актуальним у навчанні молодих викладачів залишається і відвідування відкритих  занять. Але не слід забувати, що однією з обов'язкових умов успішного професійного зростання молодого викладача є систематична самоосвіта.

***
Науково-практична конференція
  Складно собі уявити сучасне життя без досягнень науки. Саме завдяки їм людство у своєму науково-технічному розвитку пройшло шлях від перших спроб вивчення світу до космічних польотів у всесвіт. Наука не стоїть на місці, розвиваючись, вона вносить в наше життя все нові й нові технології, які служать на благо людству. День науки об'єднує праця багатьох творчих людей різних напрямків. Незважаючи на складність професії це нелегкий, але цікавий праця, а люди, що присвятили йому своє життя, це люди віддані і зацікавлені у кінцевому результаті своєї праці. 
   Щоб оцінити заслуги науки перед суспільством, в третю суботу травня в Україні Указом Президента України від 14.02.97 № 145/97 відзначається професійне свято науковців та працівників наукової сфери – День науки. 
18 травня в рамках відзначення Дня науки в технікумі була організована науково-практична конференція «Наука в житті та промисловості». Вітаємо учасників конференції та їх наукових керівників з вдалими, актуальними та цікавими виступами на конференції:
1.    Дерев`янкіна Аліна гр. ФН-БО-15 «Літак Мрія АН 225»  науковий керівник – Дворнік І.Л.
2.    Агафонов Вадим гр. ТР-АКТ-16 «Володимир Хавкін – білий зцілитель світу »    науковий керівник – Огданська О.С.
3.    Миронов Максим гр. ОХЗ-13 «Сучасні методи діагностики хімічного обладнання»  науковий керівник – Надточий А.Б.
4.    Гусаренко Кирило, Антонєвич Влад гр. ОРА-14  «Сучасні методи використання
підшипників різних виробників та методи технічного обслуговування та ремонту підшипників» науковий керівник – Кузьменко Є.А.
5.    Виноградов Володимир, Ломакін Семен гр. ПР-14 «Створення навчальної програми з устрою. Системний блок» науковий керівник – Скороход В.М.
6.    Широков Василь гр. ВОТ-13 «Проходження переддипломних практик» науковий керівник – Ганжа С.А.
7.    Степанов Дмитро гр. ЕАС-14 «Термоелектричні генератори» науковий керівник – Кобцева Л.В.
8.    Митарєв Данило гр. ВОТ-15 «Українські світочі фізики» науковий керівник – Голуб Г.Г.
9.    Саєнко Катерина гр. ФН-14 «Імідж соціально-відповідальної організації: вітчизняні особливості» науковий керівник – Колеснікова В.В., Кукушкіна Л.М.
10.    Бородавка Наталя гр. БО-14 «Оценка развития человеческого капитала как индикатор конкурентоспособности Украины»
науковий керівник -  Колеснікова В.В., Кукушкіна Л.М.
11.    П`ятко Ганна гр. ТОР-ТНР-15 «Сучасна новітня техніка у житті людини» науковий керівник – Ляскевич В.М.
12.    Бур’ян Віталій гр. ОРА-14 «Охорона праці в дзеркалі науки та техніки» науковий керівник – Мирошниченко А.А.
   З метою презентації, поширення і впровадження творчих досягнень педагогів відбулася виставка-презентація інноваційних методичних розробок та виставка наукової навчальної літератури та періодики у бібліотеці технікуму.
    Хочемо подякувати учасникам та науковим керівникам заходу за творчу працю і відповідальне ставлення до освітніх проблем нашого регіону. Бажаємо успіхів у плідній праці на ниві формування молодого покоління – громадян України ХХІ століття.
***
   
 
   Військова служба є дуже важливим для суспільства видом діяльності, який забезпечує сприятливі зовнішні умови для розбудови економічно сильної могутньої держави.
   В рамках військово-патріотичного виховання 19 квітня викладач Букрєєв Ю.М. провів відкрите заняття з дисципліни «Захист Вітчизни» у гр. ЕТМ-16 на тему: «Орієнтування на місцевості. Види переломів».
   Метою заняття було – навчити студентів основам орієнтування на місцевості, застосовувати магнітний азимут і компас, визначати сторони горизонту, визначати розташування цілей відносно орієнтирів, доповідати про своє місцезнаходження, наданню першої медичної допомоги.
***

«Здатність творити є великий дар природи;
Процес творення в душі, яка творить,
є хвилиною великого священнодійства»
В.Г. Бєлінський

19 квітня викладач-методист Ганжа С.А. провела для викладачів-початківців заняття Школи педагогічної майстерності за темою: «Педагогічна творчість, як складова педагогічної майстерності викладача».
Педагогічна творчість викладача формується під час практичної діяльності, але дуже важливо постійно аналізувати свою роботу, зіставляти її результати з надбанням психолого-педагогічної науки, критично оцінювати власні успіхи, шукати причини можливих невдач, поєднувати теорію з практикою навчально-виховної роботи. “Творчість – не професія, а ставлення до своєї праці ”.
Педагогічна творчість – завжди співтворчість викладача зі студентською аудиторією. Її інструментом є інша людина, а результатом – надбання студентами розуму, почуттів і волі. Це також наближення майбутнього фахівця до самостійної творчості та відповідальності.
***

  12 квітня викладач-методист Магода І.В. провела заняття Школи викладача-початківця за темою: «Використання дистанційного навчання в вищих навчальних закладах». Настала ера інформаційних технологій. Виходячи з того, що професійні знання змінюються дуже швидко, необхідно їх постійне вдосконалення. Дистанційна форма навчання дає сьогодні можливість створення системи масового безперервного самонавчання, загального обміну інформацією, незалежно від просторових поясів. Саме ця система може найбільш адекватно і гнучко реагувати на потреби сучасної освіти Виходячи з названих вище факторів можна зробити висновок, що дистанційне навчання увійде в 21 століття як найефективніша система підготовки та безперервної підтримки високого кваліфікаційного рівня фахівців.

**
     30 березня викладач-методист Колеснікова В.В. провела серед студентів ІІ курсу фінансово-економічних    спеціальностей відкрите заняття за темою:
                                    «Бізнес-ситуації: калейдоскоп альтернатив та оптимальне вирішення».
 З метою підвищення педагогічної майстерності,  практичному засвоєнню сутності кейс-методу та в рамках  проведення    Школи педмайстерності на заняття були запрошені викладачі-початківці.
    Методики сучасних ділових ігор дозволяють раціонально поєднувати професійний інтерес студентів до нових методів навчання, дух суперництва і колективізму. Кейс-метод вчить студентів діяти, приймати обґрунтовані рішення і веде до уміння брати відповідальність за прийняте рішення.

*
 
                                         
     27 лютого викладач-методист Бігун С.С. провела  заняття Школи викладача-початківця за темою:
        «Перевернене навчання – ключова тенденція освітніх технологій сучасності».
Перевернене навчання - це педагогічна модель, в якій типова подача лекцій та організація домашніх завдань міняються місцями.
     Викладачі-початківці розглянули незвичайну сучасну освітню технологію, її сутність та форми застосування у навчальній діяльності. Під час заняття зробили висновки, що «перевернене навчання» - це педагогічна модель, в якій типова подача лекцій та організація домашніх завдань міняються місцями.
*
 
  17 лютого викладач Обозна А.І. у гр. ОП-ФБС-16 за допомогою сучасних ТЗН провела відкрите заняття з української мови за темою: «Система частин мови в українській лінгвістиці. Самостійні та службові частини мови. Іменник як частина мови».
  Метою заняття було поглиблення знання студентів про іменник як частину мови, зміцнення практичних навичок, уміння використовувати правила на практиці, виховання мовлення та пізнавальний інтерес до рідної мови.
*
 

14 лютого викладач-методист Стась Т.О. провела відкрите заняття Школи педагогічної майстерності за темою: «Методика проведення занять узагальнення та систематизації знань» на прикладі теми з фізики «Молекулярна фізика. Газові закони» у гр.ТР-АКТ-16.

Метою заняття було поглиблення уявлень студентів про молекулярну фізику, про практичне застосування молекулярних явищ, систематизація знань з теми, підготовка до контрольної роботи,  а також виховання відповідального відношення до навчання.


*
 
   

   3 лютого 2017 р викладач  іноземної мови Сіряченко Ю.О. підготувала та  провела за допомогою мультимедійного обладнання в інтерактивній формі відкрите заняття з англійської мови зі студентами гр. ПР-15 за темою:
«Інтернет залежність». 
 Під час заняття за допомогою відео сюжетів була розкрита дуже актуальна у сучасному суспільстві тема, продемонстровані навички володіння розмовною англійською мовою, творчі  та навчальні здібності студентів.

     
 
   
   

*
   

 22 листопада викладач-методист Голуб Г.Г. провела заняття Школи викладача-початківця за темою:
«Робота над формуванням особистості, як складова навчального процесу».
    Інноваційною складовою, в умовах впровадження в навчально-виховний процес компетентно орієнтованого підходу, стає система формування успішної особистості, яка покликана створити умови для розвитку інтелектуальних ресурсів, які людина реалізує у своєму житті й завдяки яким сама реалізується, щоб бути конкурентоспроможним фахівцем на сучасному ринку праці.
 *
 
 Педагогічна майстерність – це високе мистецтво навчання і виховання, що постійно удосконалюється, доступне кожному педагогу, в основі якого лежать професійні знання, уміння і здібності. Тому організація безперервного удосконалення фахової майстерності та підвищення професійної компетентності педагогів займає велике значення у педагогічній діяльності.
  16 листопада для викладачів спецдисциплін було проведене заняття «Школи педагогічної майстерності» яке підготував викладач-методист Карманов М.І. на тему : «Методика проведення практичних та лабораторних робіт».
*
 

7 листопада викладач-методист Стрижкова Л.В. провела заняття Школи викладача-початківця для викладачів спецдисциплін за темою: 

«Вимоги ЄСКД до графічних документів», 

де були наочно розглянуті та проаналізовані оновлені вимоги Єдиної системи конструкторської документації по розробці, оформленню і обігу графічної документації.

*
 
   25 жовтня викладач-методист Охріменко О.Д. провела заняття Школи викладача-початківця за темою: «Використання індивідуальних форм роботи при вивченні навчальної дисципліни»,  де звернула увагу молодих викладачів на необхідність індивідуального підходу до кожного учня та розглянула декілька різноманітних форм та методів індивідуального навчання.
 *
 
   12 жовтня викладач-методист Новікова А.М. підготувала та провела Школу викладача-початківця за темою: «Організація та проведення виховних годин» у формі нетрадиційного заняття, де були розглянуті психологічні та вікові особливості проведення виховних годин для студентів технікумів.
*
 
  27 квітня викладач-методист Ганжа С.А. підготувала та провела заняття Школи викладача-початківця на тему:
«Студентська обдарованість, її вияв та стимулювання», де були розглянуті види та форми студентської обдарованості та шляхи її розвитку та стимулювання у технікумі.
*
 
 
  22 березня  для педагогів технікуму були проведені педагогічні читання на тему: «Інтерактивні методи – засіб активізації навчального процесу», які підготували та провели за допомогою мультимедійного обладнання  викладачі-методисти Колеснікова В.В. , Охріменко О.Д. та методист Лебедєва Н.Ю.

   Процес навчання вимагає напруженої розумової праці та власної активної участі в ньому. Використання інтерактивних методів навчання допомагає активізувати навчальний процес та зробити навчання цікавим.


*
 
   16 березня викладач-методист Карманов М.І. підготував та провів заняття Школи викладача-початківця за темою : «Лабораторні та самостійні розрахункові роботи, як метод поглибленого вивчення дисципліни».

   Сьогодення потребує підготовку молодших спеціалістів з доброю теоретичною підготовкою, ґрунтовними знаннями особливостей та практичними вміннями роботи з обладнанням. Це означає, що основним завданням викладача є підготовка висококваліфікованих спеціалістів широкого профілю, спроможних до постійного творчого пошуку, до придбання нових знань та володіння навичками наукового підходу до вирішення завдань сучасного виробництва.
*
 
  24 лютого викладач-методист Стрижкова Л.В. підготувала мультимедійну презентацію та провела заняття Школи викладача-початківця за темою: «Стандарти ЄСКД при виконанні курсових та дипломних проектів», де були розглянуті загальні вимоги при виконанні курсових та дипломних проектів та проаналізовані найбільш поширені помилки при написанні та оформленні.
*
 
     9 лютого викладач-методист Голуб Г.Г. провела заняття Школи викладача-початківця за темою: «Розвиток і формування особистості у навчальній діяльності», де доповіла, що під час навчання необхідно всебічно вивчати індивідуально-психологічні особливості студентів і враховувати їх під час навчальної діяльності, що сприяє всебічному розвитку студентів.
 
 

11 листопада навчально-методичний кабінет підготував та провів для викладачів технікуму семінар за темою:

«Концепція національно-патріотичного виховання у навчальних закладах, особливості вивчення базових дисциплін у 2015-2016 навчальному році»,

де були розглянуті основні положення Концепції та методичні рекомендації щодо  особливостей викладання  базових дисциплін. 
 28 жовтня методист Лебедєва Н.Ю. у формі круглого столу провела заняття Школи викладача-початківця за темою: «Як запобігти зриванню занять студентами» для того, щоб зрозуміти причини такого явища в житті викладача, як зривання заняття, а також спробувати зарадити подібній ситуації.

   Молоді викладачі-початківці потребують особливої уваги, доречних порад, невимушеного спілкування, щоб осягти таємниці педагогічної професії. Тому у технікумі впроваджуються методичні заходи, які проводяться для окремих груп, в яких викладачі об`єднані спільними інтересами і питаннями, де панує атмосфера відвертості, простоти і доброзичливості.
     Так, 5 травня для викладачів-початківців методистом Лебедєвою Н.Ю. було проведено круглий стіл за темою: "Проблеми методичної роботи викладачів-початківців - шляхи їх вирішення".
***

 

Електронні ресурси Класному керівнику                                                                                        
ВСП «Сєвєродонецький політехнічний фаховий коледж СНУ ім.В.Даля»
   
   
ho - безкоштовний хостинг!